Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT trong dạy học ngày 15/04/2018.