Nhận chứng chỉ liên hệ:

Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, TP.HCM

Số điện thoại: 028 392 44 690

Sáng (thứ 2 đến thứ 6): 8h00 đến 11h30

Chiều (thứ 2 đến thứ 6): 13h30 đến 17h00

Đăng ký học và thi liên hệ:

Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, TP.HCM

Số điện thoại: 028 392 44 690

Sáng (thứ 2 đến thứ 7): 8h00 đến 11h30

Chiều (thứ 2 đến thứ 6): 13h30 đến 17h00

Chiều (thứ 7): 14h00 đến 16h00

Văn phòng:

Địa chỉ: Phòng A005, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP.HCM

Số điện thoại: 0877 925 899

Email: ttcntt-itc@sgu.edu.vn

Sáng (thứ 2 đến thứ 6): 8h00 đến 11h30

Chiều (thứ 2 đến thứ 6): 13h30 đến 17h00