Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT trong dạy học ngày 21/01/2024
Bảng điểm thí sinh xem tại đây.