Lưu ý: Các bạn học viên đã ghi danh học, khi liên hệ cần ghi rõ họ tên, MSSV (nếu có), thông tin lớp học