Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 06/04/2024 (chính thức)
Bảng điểm thí sinh xem tại đây.