Thông báo về lịch nghỉ học tuần 2 Khóa 159

  • Lớp ƯDCNTT trong dạy học – Sáng chiều thứ Bảy (phòng A.210): nghỉ cả ngày 06/08/2022.
  • Lớp ƯDCNTT trong dạy học – Sáng thứ Ba, Năm (phòng A.210): nghỉ hai buổi ngày 09 và 11/08/2022.