Bộ phận Ghi danh Trung tâm Công nghệ thông tin: 

  • NGHỈ: từ ngày 29.01.2024 (thứ Hai) đến hết ngày 18.02.2024 (Chủ nhật).
  • Từ ngày 19.02.2024 (thứ Hai) làm việc trở lại bình thường.