Thông báo về hạn nhận chuyển giờ thi kỳ thi 23-24/7/2022

Các bạn thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi 23-24/7/2022 nhưng cần chuyển giờ thi (có lý do chính đáng) vui lòng thông báo cho Trung tâm chậm nhất 17 giờ 00 ngày thứ năm 14/7/2022. Quá hạn này Trung tâm không giải quyết.

Thủ tục xin chuyển giờ thi:

  • Thí sinh nộp đơn trực tiếp tại Phòng ghi danh và phát chứng chỉ (04 Nguyễn Trãi, P.3, Q.5, TP.HCM) – Số điện thoại: 028 392 44 690. Nếu không thể nộp trực tiếp, thí sinh chụp hình toàn bộ tờ đơn và gửi mail (các) hình chụp về địa chỉ: ttcntt-itc@sgu.edu.vn.
  • Đơn xin chuyển giờ thi: thí sinh ghi rõ những thông tin sau:
    • Họ tên, ngày sinh, nơi sinh.
    • Lý do xin chuyển kèm minh chứng (Trung tâm chỉ chấp thuận đối với những trường hợp có lý do chính đáng và minh chứng).
    • Nêu rõ giờ thi thí sinh mong muốn được chuyển đến.
    • Ở cuối đơn thí sinh ký tên, ghi rõ họ tên.