Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT trong dạy học ngày 22/10/2023
Bảng điểm thí sinh xem tại đây.