Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 22/10/2023 (chính thức)
Bảng điểm thí sinh xem tại đây.