THÔNG BÁO NHẬN ĐĂNG KÝ KHÓA K164

Trung tâm Công nghệ thông tin nhận đăng ký khóa K164, ngày thi 09/7/2022.

Liên hệ: Phòng ghi danh (04 Nguyễn Trãi, P.3, Q.5, TP.HCM) – Số điện thoại: 028 392 44 690

2023-04-18T14:30:50+00:00