THÔNG BÁO NHẬN ĐĂNG KÝ KHÓA K157

Từ ngày 24/03/2022, Trung tâm Công nghệ thông tin nhận đăng ký khóa K157.

Liên hệ: Phòng ghi danh (04 Nguyễn Trãi, P.3, Q.5, TP.HCM) – Số điện thoại: 028 392 44 690

2022-03-23T14:33:50+00:00