Thông báo về việc thay đổi ngày khai giảng lớp Ứng dụng CNTT trong dạy học Khóa 158

Lớp Ứng dụng CNTT trong dạy học – Sáng thứ Ba, Năm: chuyển sang khai giảng ngày thứ ba 14/06/2022 (thay vì thứ ba 21/06/2022 như thông báo trước đây).