Thông báo về việc Học tiếp của các lớp ƯDCNTT Cơ bản K153

Học viên các lớp ƯDCNTT Cơ bản khóa 153 (đã khai giảng tháng 04-05/2021) sẽ tiếp tục học theo hình thức học trực tuyến (Online).

  • Dành cho học viên tất cả các lớp: Cơ bản, Cơ bản 2 (Module 4, 5, 6), Ôn tập.
  • Thời gian bắt đầu học: từ ngày thứ hai 25/10/2021.
  • Giờ học: Ngày và giờ học như đăng ký ban đầu (Ví dụ: Lớp Sáng chiều chủ nhật tiếp tục học trực tuyến vào Sáng chiều chủ nhật).
  • Học viên cập nhật thông tin cá nhân: Số điện thoại và Địa chỉ thư điện tử (Gmail đang sử dụng) để sử dụng cho việc học trực tuyến theo link sau đây. Do các lớp ƯDCNTT Cơ bản Khóa 153 bắt buộc học trực tuyến (online), học viên phải cung cấp thông tin vào biểu mẫu trên, nếu không Trung tâm xem như học viên bỏ học (không bảo lưu khoá sau).
  • Trung tâm sẽ gửi đường link GOOGLE MEET lớp học vào Email đã đăng ký của học viên.

Lưu ý:

Các thông báo về lịch học và thi của Trung tâm sẽ được cập nhật sớm nhất tại website của Trung tâm: ttcntt.sgu.edu.vn.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, sinh viên vui lòng liên hệ Trung tâm qua số điện thoại 028.3923.1011 (sáng: 08g00 – 11g30, chiều: 13g30 – 17g00) hoặc địa chỉ email ttcntt-itc@sgu.edu.vn