Thông báo nhận đăng ký kỳ thi 23/7/2022

Do số lượng thí sinh đã quá đông, Trung tâm Công nghệ thông tin kết thúc nhận đăng ký kỳ thi 24/7/2022.

Tuy nhiên, Trung tâm mở đăng ký thi tự do ƯDCNTT Cơ bản ngày 23/7/2022 (thứ bảy).

  • Liên hệ: Phòng Ghi danh (04 Nguyễn Trãi, P.3, Q.5, TP.HCM) – Số điện thoại: 028 392 44 690
  • Đăng ký: vui lòng nhấn vào đây.