[CẬP NHẬT NGÀY 07/04/2023] THÔNG BÁO NHẬN ĐĂNG KÝ ƯDCNTT KHÓA K163 – ĐỢT 02

Trung tâm Công nghệ thông tin nhận đăng ký các lớp khóa K163 – đợt 02 (khai giảng từ ngày 15/04/2023 đến ngày 24/04/2023), ngày thi 21/05/2023.

Liên hệ: Phòng ghi danh (04 Nguyễn Trãi, P.3, Q.5, TP.HCM) – Số điện thoại: 028 392 44 690