THÔNG BÁO NHẬN ĐĂNG KÝ KHÓA 168

Trung tâm Công nghệ thông tin nhận đăng ký khóa 168, ngày thi 21/01/2024.

Liên hệ: Phòng ghi danh (04 Nguyễn Trãi, P.3, Q.5, TP.HCM) – Số điện thoại: 028 392 44 690