Thông báo

  • Do Ban Giám đốc đi công tác nên Trung tâm sẽ tạm ngưng các hoạt động liên quan đến kí duyệt : từ thứ Hai 31.7.2023 đến thứ Sáu 04.8.2023.
  • Thứ Hai 07.8.2023 tất cả các hoạt động sẽ trở lại bình thường.  

Trân trọng./.