Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT trong dạy học ngày 24/7/2022.