Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT trong dạy học.

Nhấp vào đây để xem bảng điểm