Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT trong dạy học ngày 16/12/2018.