Loading...
Xem thêm
2205, 2024

Thông tin phân bố phòng thi Ứng dụng CNTT Cơ bản 26/05/2024

By | Tháng Năm 22nd, 2024|

Thông tin phân bố phòng thi Ứng dụng CNTT Cơ bản [...]

2205, 2024

Thông tin phân bố phòng thi Ứng dụng CNTT trong dạy học 26/05/2024

By | Tháng Năm 22nd, 2024|

Thông tin phân bố phòng thi Ứng dụng CNTT trong dạy học [...]

2604, 2024

Thông báo nhận đăng ký Khóa 171

By | Tháng Tư 26th, 2024|

THÔNG BÁO NHẬN ĐĂNG KÝ KHÓA 171 Trung tâm Công nghệ thông [...]

2304, 2024

Thông báo về việc nhận Chứng chỉ UDCNTT Cơ bản, Giấy chứng nhận UDCNTT trong dạy học kì thi ngày 06/4/2024

By | Tháng Tư 23rd, 2024|

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ - GIẤY CHỨNG NHẬN ỨNG [...]

Loading...
Xem thêm
1504, 2024

Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 06/04/2024 (chính thức)

By | Tháng Tư 15th, 2024|

Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày [...]

804, 2024

Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT trong dạy học ngày 06/04/2024

By | Tháng Tư 8th, 2024|

Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT trong dạy học [...]

2901, 2024

Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 21/01/2024 (chính thức)

By | Tháng Một 29th, 2024|

Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày [...]