Thông báo về việc tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Đăng ký tại: Vui lòng nhấn vào link.

Lưu ý: Sau khi đăng ký xin vui lòng đến Phòng ghi danh Trung tâm Công nghệ Thông tin – Đại học Sài Gòn (Kiosk số 2, 04 Nguyễn Trãi, P.3, Q.5, TP.HCM) để đóng tiền và hoàn tất hồ sơ đăng ký, bao gồm:

  1. 2 ảnh 4×6 (không nhận ảnh 2×3).
  2. Hồ sơ đính kèm:
  • Đối với ƯDCNTT Cơ bản: Bản sao CMND (Không cần công chứng).
  • Đối với ƯDCNTT trong dạy học: Bản sao Chứng chỉ ƯDCNTT Cơ bản hoặc Chứng chỉ Tin học Trình độ A.