THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ ƯDCNTT TRONG DẠY – HỌC KÌ THI 24/01/2021

Hiện tại đã có chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học kì thi: 24/01/2021.

Thí sinh nhận chứng chỉ tại: Văn phòng Trung tâm Công nghệ thông tin (Kiosk 1 – 04 Nguyễn Trãi, P.3, Q.5).

Khi đến vui lòng xuất trình:

  • Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.
  • Báo chính xác ngày thi.

Nhận thay: Phải có giấy ủy quyền (theo quy định của pháp luật).