Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2022

Trung tâm (kể cả các lớp học) nghỉ từ ngày 01 đến hết ngày 04/9/2022.

Người đến liên hệ vui lòng trở lại vào thứ hai 05/9/2022.