Thông báo về việc lùi ngày khai giảng một số lớp Khóa 158

Các lớp sau đây lùi ngày khai giảng:

  • Lớp Ôn tập – Sáng chiều thứ bảy – Lớp phòng A.107: chuyển sang khai giảng ngày thứ bảy 18/06/2022.
  • Lớp Ứng dụng CNTT trong dạy học – Sáng chiều Chủ Nhật: chuyển sang khai giảng ngày Chủ Nhật 19/06/2022.