THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẾN TRƯỜNG HỌC TRỰC TIẾP CỦA HỌC VIÊN

Học viên các lớp của Trung tâm đến trường học trực tiếp khi thuộc một trong hai nhóm sau:

  • Người đã tiêm 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19.
  • F0 đã khỏi bệnh trong thời gian 06 tháng.

Do đó, học viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19 vui lòng bổ sung đủ mũi tiêm trước ngày khai giảng.