Thông báo về việc đăng ký nhận kết quả kì thi ngày 05/6/2022 để bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp

Để kịp bổ sung hồ sơ cho đợt xét tốt nghiệp ngày 24/6/2022, các bạn sinh viên đã có kết quả đậu kì thi ngày 05/6/2022:

  • Đăng ký thông tin: nhấn vào đây để đăng ký.
  • Hạn chót đăng ký: 17 giờ 00 ngày 15/6/2022.
  • Trung tâm sẽ gửi danh sách sinh viên đã đăng ký và có kết quả đậu này đến Phòng Đào tạo vào 10 giờ 00 ngày 16/6/2022.

Các bạn liên hệ với Phòng Đào tạo sau thời điểm trên để hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp.