Thông báo về việc chuyển đổi ca thi kì thi ngày 10/12/2023

Thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi 10/12/2023 nhưng cần chuyển ca thi (có lý do chính đáng) vui lòng thông báo cho Trung tâm chậm nhất là 16 giờ ngày thứ Năm 30/11/2023. Quá thời hạn này Trung tâm sẽ không giải quyết.

Thủ tục xin chuyển ca thi:

  • Thí sinh nộp đơn trực tiếp tại Phòng ghi danh và Phát chứng chỉ (04 Nguyễn Trãi, P.3, Q.5, TP.HCM) – Số điện thoại: 028 392 44 690. Hoặc thí sinh chụp hình toàn bộ đơn và gửi (các) hình chụp về địa chỉ email: ttcntt-itc@sgu.edu.vn.
  • Đơn xin chuyển ca thi: thí sinh ghi rõ những thông tin sau:
    • Họ tên, ngày sinh, nơi sinh.
    • Lý do xin chuyển kèm minh chứng (Trung tâm chỉ chấp thuận đối với những trường hợp có lý do chính đáng và minh chứng).
    • Nêu rõ ca thi mà thí sinh mong muốn được chuyển đến.
    • Ở cuối đơn thí sinh ký và ghi rõ họ tên.