Thông báo về việc mở đăng ký khoá 145

Từ 14 giờ 00 ngày thứ hai 23/09/2019, Trung tâm mở chiêu sinh khóa 145.

  • Thời khóa biểu: vui lòng xem tại đây.
  • Link đăng ký online và giấy tờ cần chuẩn bị: 
   • Đối với Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản: xem tại đây.
   • Đối với Ứng dụng Công nghệ thông tin Trong dạy – học: xem tại đây.
  • Đóng tiền tại: Phòng ghi danh Trung tâm Công nghệ Thông tin – Đại học Sài Gòn (Kiosk số 2, 04 Nguyễn Trãi, P.3, Q.5, TP.HCM)