Thông báo về lịch dời ngày bắt đầu học một số lớp Khóa 166

  • Lớp ƯDCNTT trong dạy học Sáng chiều Thứ Bảy trực tuyến (Lớp 01) – Giảng viên Phạm Thị Quỳnh Anh: dời ngày bắt đầu học sang Thứ Bảy 16/09/2023 (Học viên vui lòng xem danh sách lớp tại đây).
  • Lớp ƯDCNTT Cơ bản Ôn tập Sáng chiều Chủ Nhật: dời ngày bắt đầu học sang Chủ Nhật 17/09/2023.

Các lớp còn lại học bình thường.