Thông báo về hạn nhận chuyển ca thi kỳ thi 09/07/2023

Các bạn thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi 09/07/2023 nhưng cần chuyển ca thi (có lý do chính đáng) vui lòng thông báo cho Trung tâm chậm nhất 16 giờ 30 ngày thứ năm 29/06/2023. Quá hạn này Trung tâm không giải quyết.

Thủ tục xin chuyển ca thi:

  • Thí sinh nộp đơn trực tiếp tại Phòng ghi danh và phát chứng chỉ (04 Nguyễn Trãi, P.3, Q.5, TP.HCM) – Số điện thoại: 028 392 44 690. Nếu không thể nộp trực tiếp, thí sinh chụp hình toàn bộ tờ đơn và gửi mail (các) hình chụp về địa chỉ: ttcntt-itc@sgu.edu.vn.
  • Đơn xin chuyển ca thi: thí sinh ghi rõ những thông tin sau:
    • Họ tên, ngày sinh, nơi sinh.
    • Lý do xin chuyển kèm minh chứng (Trung tâm chỉ chấp thuận đối với những trường hợp có lý do chính đáng và minh chứng).
    • Nêu rõ ca thi thí sinh mong muốn được chuyển đến.
    • Ở cuối đơn thí sinh ký tên, ghi rõ họ tên.