THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ ƯDCNTT CƠ BẢN 24/01/2021

Hiện tại đã có chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, kì thi 24/01/2021.
Thí sinh nhận chứng chỉ tại: Phòng phát chứng chỉ (Kiosk 1 – 04 Nguyễn Trãi, P.3, Q.5).

Khi đến vui lòng xuất trình:

  • Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.
  • Báo chính xác ngày thi.

Lưu ý: Khi đến nhận phải đeo khẩu trang và rửa tay.
Nhận thay: Phải có giấy ủy quyền (theo quy định của pháp luật).