THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ ƯDCNTT CƠ BẢN 09/08/2020

Hiện tại đã có chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, kì thi 09/08/2020.

Thí sinh nhận chứng chỉ tại: Văn phòng Trung tâm Công nghệ thông tin (Phòng A.005 – 273 An Dương Vương, P.3, Q.5).

Khi đến vui lòng xuất trình:

  • Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.
  • Báo chính xác ngày thi.

Lưu ý: Khi đến nhận phải đeo khẩu trang và rửa tay.
Nhận thay: Phải có giấy ủy quyền (theo quy định của pháp luật).