THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ KÌ THI 23/09/2018

HIỆN TẠI ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ:

  • Kì thi ngày 23/09/2018:
    • Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.
    • Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Học viên nhận chứng chỉ ở văn phòng Trung tâm Công nghệ thông tin Đại học Sài Gòn (A.005 Cơ sở 273 An Dương Vương, Q.5). Khi đến vui lòng xuất trình:

  • Phiếu báo thi.
  • Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

Nhận thay: Phải có giấy ủy quyền (theo quy định của pháp luật).