THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ KÌ THI 04/11/2018

Hiện tại đã có chứng chỉ:

  • Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Thí sinh nhận chứng chỉ tại: Văn phòng Trung tâm Công nghệ thông tin (Phòng A.005 – 273 An Dương Vương, P.3, Q.5).

Khi đến vui lòng xuất trình:

  • Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.
  • Báo chính xác ngày thi.

Nhận thay: Phải có giấy ủy quyền (theo quy định của pháp luật).