THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

(KÌ THI 22/07/2018)

HIỆN TẠI ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (Kì thi ngày 22/07/2018).

Học viên nhận chứng chỉ ở văn phòng Trung tâm Công nghệ thông tin Đại học Sài Gòn (A.005 Cơ sở 273 An Dương Vương, Q.5). Khi đến vui lòng xuất trình:

  • Phiếu báo thi.
  • Chứng minh hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

Nhận thay: Phải có giấy ủy quyền (theo quy định của pháp luật).