Thông báo kết thúc nhận đăng ký kỳ thi 09/07/2023

Do số lượng thí sinh đã quá đông, từ ngày 30/06/2023, Trung tâm Công nghệ thông tin kết thúc nhận đăng ký kỳ thi 09/07/2023.

Trung tâm chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này.