• Do Trường Đại học Sài Gòn tổ chức thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM, nên Lớp UDCNTT Cơ bản 6 modules (CB) sáng chiều chủ nhật khóa 171 sẽ khai giảng vào lúc 13 giờ chiều (Chủ nhật 02/6/2024) tại phòng A210 (Cơ sở chính).
  • Lớp UDCNTT Cơ bản Ôn tập (OT) sáng chiều chủ nhật khóa 171 sẽ dời ngày khai giảng vào Chủ nhật 09/6/2024 lúc 08 giờ sáng tại phòng A101 (Cơ sở chính)
  • Lớp UDCNTT Cơ bản 6 modules (CB) tối 2,4,6 khóa 171 (KG 03.6.2024) sẽ dời ngày khai giảng vào khóa 172 (Thứ Hai 22.7.2024) tại cơ sở chính (273 An Dương Vương P3 – Q5 – TPHCM) 

         Trung tâm Công nghệ thông tin.