Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2023

  • Trung tâm sẽ nghỉ 04 ngày: từ 01.9.2023 (thứ Sáu) đến hết ngày 04.9.2023 (thứ Hai)
  • Ngày 05.9.2023 (thứ Ba) Trung tâm làm việc lại bình thường.  

Trân trọng./.