THÔNG TIN
LỚP ÔN TẬP VÀ TỔ CHỨC THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN DÀNH CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ NĂM 2020

Thông báo của Sở Nội vụ về việc đăng ký và nhập học: vui lòng tải tại đây.

A. Thủ tục ghi danh: Sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 14 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy.

    1. Đợt 1: Từ ngày 18/5/2020 đến 22/5/2020.
    2. Đợt 2: Từ ngày 18/5/2020 đến 05/6/2020.
    3. Đợt 3: Từ ngày 18/5/2020 đến 26/6/2020.

B. Địa điểm ghi danh: Phòng Ghi danh Trung tâm Công nghệ Thông tin Trường Đại học Sài Gòn (Kios 02, số 04 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5), số điện thoại liên hệ: 028.39.231.011, mỗi học viên chuẩn bị 02 hình 4 x 6 và bản sao CMND hoặc căn cước công dân (không cần công chứng) (Lưu ý: các học viên không thực hiện thủ tục ghi danh sẽ không có tên tham dự lớp học).

C. Lịch học: Để chủ động trong việc sắp xếp thời gian tham dự lớp học đạt hiệu quả, chất lượng, học viên sẽ tự đăng ký lịch học tại trường, lịch học cụ thể: Xem bảng trong phần Đăng ký lớp.

D. Kinh phí:

  • Đối với cán bộ, công chức: Học phí được đài thọ từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Thành phố.
  • Đối với viên chức: Học phí sẽ do đơn vị sự nghiệp hoặc người học chi trả trực tiếp cho Trường Đại học Sài Gòn trong ngày thực hiện thủ tục ghi danh (Học phí là 600.000 đồng/học viên).

Danh sách học viên tham khảo trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn hoặc xem trong file tải tại đây.

ĐĂNG KÝ LỚP

(Đối với người sử dụng điện thoại di động để truy cập, vui lòng xoay màn hình ngang hoặc kéo bảng sang phải để thấy nút Đăng ký)

Đợt 1

Buổi Giờ học Đăng ký
Sáng chiều chủ nhật (Khai giảng 24/05/2020) Sáng 8 giờ – 11 giờ 45.
Chiều 13 giờ – 16 giờ 45.
Đăng ký
Tối thứ hai, tư, sáu (Khai giảng 25/05/2020) Tối 17 giờ 30 – 20 giờ 30. Đăng ký
Tối thứ ba, năm, bảy (Khai giảng 26/05/2020) Tối 17 giờ 30 – 20 giờ 30. Đăng ký
Sáng thứ tư, sáu (Khai giảng 27/05/2020) Sáng 8 giờ – 11 giờ 45. Đăng ký
Chiều thứ tư, sáu (Khai giảng 27/05/2020) Chiều 13 giờ – 16 giờ 45. Đăng ký

Đợt 2

Buổi Giờ học Đăng ký
Sáng chiều chủ nhật (Khai giảng 07/06/2020) Sáng 8 giờ – 11 giờ 45.
Chiều 13 giờ – 16 giờ 45.
Đăng ký
Tối thứ hai, tư, sáu (Khai giảng 08/06/2020) Tối 17 giờ 30 – 20 giờ 30. Đăng ký
Tối thứ ba, năm, bảy (Khai giảng 09/06/2020) Tối 17 giờ 30 – 20 giờ 30. Đăng ký
Sáng thứ tư, sáu (Khai giảng 10/06/2020) Sáng 8 giờ – 11 giờ 45. Đăng ký
Chiều thứ tư, sáu (Khai giảng 10/06/2020) Chiều 13 giờ – 16 giờ 45. Đăng ký

Đợt 3

Buổi Giờ học Đăng ký
Sáng chiều chủ nhật (Khai giảng 28/06/2020) Sáng 8 giờ – 11 giờ 45.
Chiều 13 giờ – 16 giờ 45.
Đăng ký
Tối thứ hai, tư, sáu (Khai giảng 29/06/2020) Tối 17 giờ 30 – 20 giờ 30. Đăng ký
Tối thứ ba, năm, bảy (Khai giảng 30/06/2020) Tối 17 giờ 30 – 20 giờ 30. Đăng ký
Sáng thứ tư, sáu (Khai giảng 01/07/2020) Sáng 8 giờ – 11 giờ 45. Đăng ký
Chiều thứ tư, sáu (Khai giảng 01/07/2020) Chiều 13 giờ – 16 giờ 45. Đăng ký