Thông báo về việc dời giờ thi ƯDCNTT trong dạy học 26/03/2023

Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo:

Giờ gọi thí sinh vào phòng thi của Kỳ thi ƯDCNTT trong dạy học ngày 26/03/2023 sẽ dời sang 16 giờ 00 (thay vì 11 giờ 30 như thông báo ban đầu) theo thông báo dưới đây của Trường Đại học Sài Gòn.