Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT trong dạy học ngày 25/12/2022.