Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT trong dạy học ngày 18/9/2022.