Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT trong dạy học ngày 06/11/2022.