Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT trong dạy học ngày 03/04/2022.