Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 05/06/2022.

Nếu có ý kiến phản hồi về điểm, thí sinh vui lòng gửi mail đến địa chỉ: ttcntt-itc@sgu.edu.vn chậm nhất 12 giờ 00 trưa ngày 13/06/2022. Mọi phản hồi sau đó Trung tâm sẽ không giải quyết.

Nội dung mail phản hồi điểm cần có đầy đủ những thông tin sau:

  • Số báo danh, Họ tên, Ngày sinh và Phòng thi thí sinh.
  • Môn thi thí sinh có phản hồi về điểm (lý thuyết, thực hành hoặc cả hai).
  • Nội dung phản hồi của thí sinh.