Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT trong dạy học trực tuyến ngày 31/10/2021.