Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT trong dạy học ngày 24/01/2021.