Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT trong dạy học ngày 17/10/2021.